سنکرون واحد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
تاریخ خبر : 30 تیر 98

نخستین توربین کلاس F گروه مپنا به نیروگاه اندیمشک بارگیری شد

احد دوم بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان، ساعت 09:02 صبح روز یکشنبه 30 تیر ماه 98 با شبکه سراسری برق سنکرون شد.
با سنکرون این واحد، تعداد واحدهای نیروگاهی سنکرون شده توسط شرکت احداث و توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی مپنا به نمایندگی از گروه مپنا در این پروژه، به 96 واحد با ظرفیت 14743 مگاوات رسید.
پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
نيروگاه شیروان در کیلومتر 15 جاده شیروان – مشهد مستقر است. این پروژه شامل احداث 3 واحد بخار هر یک به ظرفیت 160 مگاوات است که در ساخت آنها از توربین‌های بخار E Type ساخت شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا، بویلرهای بازياب حرارتي (HRSG) با مشعل اضافي ساخت شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا و سیستم برق و کنترل ساخت شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا استفاده شده است. همچنین سامانه خنککننده بخش بخار این نیروگاه از نوع هِلِر خشک با برج بتنی است.
كارفرمای پروژه، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و مشاور کارفرما نیز شرکت مشانیر است.


نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)