توربو كمپرسورهای پالايشگاهی فاز 22 و 24

نام پروژهتوربو كمپرسورهای پالايشگاهی فاز 22 و 24
ماهيت پروژهتوربوكمپرسورهای پالايشگاهی
نوع پروژهنفت و گاز
مشخصات پروژه

8 واحد توربو كمپرسور MGT- 30MD

ظرفيت هر واحد (مگاوات)25
ظرفیت پروژه(مگاوات)
تاریخ آغاز پروژه
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون)
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)
كارفرماي پروژهشركت پتروكاران شفق كيش
وضعيت زماني پروژهپروژه در حال اجرا

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)