نيروگاه تابان

نام پروژهنيروگاه تابان
ماهيت پروژهنیروگاه سیکل‌ترکیبی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

2 واحد توربين گاز MGT-70، 

1 واحد توربين بخار MST-50C 

ظرفيت هر واحد (مگاوات)160
ظرفیت پروژه(مگاوات)484
تاریخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) -
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)1397.03.19
كارفرماي پروژهشركت انرژي گستر جم
وضعيت زماني پروژهپروژه در حال احداث

نام
ایمیل (محرمانه)