نيروگاه جندر

نام پروژهنيروگاه جندر
ماهيت پروژهPower Generation
نوع پروژهGas Compression Station
مشخصات پروژه

2 واحد توربين گاز MGT70

ظرفيت هر واحد (مگاوات)162
ظرفیت پروژه(مگاوات)324
تاریخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) 90/07/14
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژه-
وضعيت زماني پروژهCommissioned

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)