نيروگاه كرمانشاه

نام پروژهنيروگاه كرمانشاه
ماهيت پروژهنیــروگاه گـــازی
نوع پروژهنفت و گاز
مشخصات پروژه

4 واحد توربين گاز MGT-70

 

 

ظرفيت هر واحد (مگاوات)162
ظرفیت پروژه(مگاوات)648
تاریخ آغاز پروژهفروردین 1388
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) 1389/10/24
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهسازمان توسعه برق ایران
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)