نيروگاه كهنوج

نام پروژهنيروگاه كهنوج
ماهيت پروژهنیروگاه سیکل‌ترکیبی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

2 .احد توربين گاز MGT-70

1 واحد توربين بخار MST-50C

ظرفيت هر واحد (مگاوات)160
ظرفیت پروژه(مگاوات)484
تاریخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) -
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهشركت ماهتاب گستر
وضعيت زماني پروژهپروژه در حال احداث

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)