نيروگاه يزد فراب

نام پروژهنيروگاه يزد فراب
ماهيت پروژهنیروگاه سیکل‌ترکیبی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

2 واحد توربين گاز MGT70،

1 واحد توربين بخار MST-50C

ظرفيت هر واحد (مگاوات)160
ظرفیت پروژه(مگاوات)484
تاریخ آغاز پروژهفروردین 1388
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) 1391/11
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)
كارفرماي پروژهشرکت فراب
وضعيت زماني پروژهپروژه خاتمه یافته

نام
ایمیل (محرمانه)
تلفن (محرمانه)