نيروگاه چادر ملو

نام پروژهنيروگاه چادر ملو
ماهيت پروژهنیروگاه سیکل‌ترکیبی
نوع پروژهتولید برق
مشخصات پروژه

2 واحد توربين گاز MGT-70،

1 واحد توربين بخار MST-50C

ظرفيت هر واحد (مگاوات)160, 166
ظرفیت پروژه(مگاوات)492
تاریخ آغاز پروژه-
تاريخ بهره‏ برداري اولين واحد(سنكرون) -
تاريخ خاتمه پروژه (FAC)-
كارفرماي پروژهشرکت معدني و صنعتي چادرملو
وضعيت زماني پروژهپروژه در حال احداث

نام
ایمیل (محرمانه)